Find mere om:
Boligejere vælger de små energirenoveringer | livsstil.guide.dk

Boligejere vælger de små energirenoveringer

Boligejerne gennemfører i langt højere grad de mindre forbedringer frem for omsiggribende renoveringer.

De danske husejere er fortsat meget bevidste om energiforbedringer. Faktisk angiver 67 pct. i Bolius Boligejeranalyse 2015, at de er interesserede i energiforbedringer. Det er en stigning på 4 pct. siden 2014.

»Vi har gennem længere tid kunnet konstatere en svag stigning i interessen for at foretage energirenoveringer. Efter klimatopmødet i København i 2009 så vi for første gang en fornyet interesse og opdagede, at der var en større procentdel af befolkningen, der på det tidspunkt begyndte at interessere sig for energiforbedringer,« siger Ole Michael Jensen, seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), da han bliver præsenteret for tallene og uddyber:

»Det har været en svag stigning, men stigningstakten er taget til. Det har helt sikkert noget at gøre med, at forståelsen for, at energiforbrug og klimaforandringer hænger sammen, er taget til. Der er flere, der på den måde kan lægge to og to sammen.«

B972073776Z.1_20150907143315_000+GDCNHQAD.2-0.jpg

Men trods stigningen i interessen for energiforbedringer kan Ole Michael Jensen ikke se denne interesse udmønte sig i faktisk gennemførte energirenoveringer.

»Vi har ikke oplevet, at den stigende opmærksomhed på miljø og klima slår igennem som et øget antal energirenoveringer. Det kan vi også læse ud af BedreBolig-ordningen. Det er meget begrænset, hvad folk gør med det ene formål at energiforbedre. Måske skifter folk de gamle termoruder ud, men kun i forbindelse med, at en rude er punkteret.«

Øget bevidsthed

Ole Michael Jensens observation kan også læses i Bolius' analyse. Analysen viser, at det i høj grad er de mindre omsiggribende energiforbedringer, der bliver gennemført. I top tre er at skifte til energiruder, udskifte gamle termostater på radiatorer og skifte dør.

»Tallene bekræfter, at interessen eksisterer, men at den først bryder ud i lys lue, når der ellers skal gøres noget,« siger Ole Michael Jensen.

»Folk kaster sig ikke ud i de store projekter, fordi de er dyre og ikke kan betale sig hjem alene. Men når de får at vide, at det regner gennem taget, så vil de gerne i samme ombæring sørge for bedre isolering. Man bestiller ikke håndværkere alene for at skifte til et mere energirigtigt tag. Folk vil gerne gøre småting. De vil gerne installere nye ruder og en flot ny hoveddør, men det er ikke noget, der slår igennem på varmeregningen. Hvis du vil spare noget på din varmeregning, skal der meget mere til, f.eks en hulmursisolering, ekstra isolering på loftet eller totaludskiftning af alle vinduer.«

Alligevel viser tal fra Bolius Boligejeranalyse 2015, at der er et stigende kendskab til mulighederne for energiforbedringer blandt boligejerne. I 2014 svarede 17 pct., at de havde kendskab til mulighederne. I 2015 var det tal steget til 27 pct.

»Der er en øget bevidsthed, men ikke større lyst til at foretage større investeringer blandt folk. Men den større bevidsthed gør, at når der skal gøres noget, så får man lavet det ordentligt frem for lappeløsninger, og man opnår reelle energibesparelser. Denne bevidsthed er øget. Ikke at folk kaster sig ud i de store løsninger, men når det skal være, er man ikke bange for at lægge 10 eller 20 pct. oveni,« siger Ole Michael Jensen.

Økonomi er vigtig

Den mekanisme hænger muligvis sammen med, at økonomi ifølge Bolius Boligejeranalyse stadig er den primære årsag til energirenovering blandt de danske boligejere.

Rengør dine solceller og spar penge

Ole Michael Jensen mener, at det blandt andet handler om, at boligejerne i vis udstrækning sidder og venter på den rette støtteordning.

B972073776Z.1_20150907143315_000+GDCNHQ8H.2-0.jpg

»Vi har set mange gange, at tilskud hjælper på folks incitament. Man synes, at man gør samfundet en tjeneste. Derfor føler mange, at de skal honoreres for at foretage energiinvesteringer. Der er i virkeligheden mange, der går og venter på tilskud, før at de vil gøre noget,« siger Ole Michael Jensen.

Erhvervspoltisk chef i Dansk Byggeri, Torben Liborius, mener, at stigende energipriser, lavere renoveringspriser samt oplysningskampagner burde have gjort husejerne mere motiverede.

Men det ser ikke ud til at være tilfældet, erkender han over for Bolius’ hjemmeside.

»Men alligevel kan vi se, at mange boligejere er tilbageholdende, og en vigtig grund er nok de lange tilbagebetalingstider, som nogle af investeringerne har. Det tyder på, at folk har brug for en større økonomisk håndsrækning til det. Og i Boligjobordningen så vi da også, at en tredjedel af pengene gik til energiforbedringer,« siger Torben Liborius til Bolius - Boligejernes Videnscenter.

Ole Michael mener dog at have identificeret en anden årsag til den stadige fokus på de økonomiske aspekter af energiforbedringer.

»Det handler også om at sikre huset mod værditab. Således viser en undersøgelse, som SBi har gennemført, at pris og energimærke hænger sammen. Denne sammenhæng kom for alvor frem i 2010, hvor det blev et krav, at energimærket skulle med i salgsopstillinger og husannoncer. Med andre ord kapitaliseres et godt energimærke ind i en højere salgspris. For to ens huse vil det hus, der ligger en energiklasse over – f.eks E frem for F – i gennemsnit være 100.000 kroner mere værd i en salgssituation. Så når danske husejere energirenoverer deres hus, opnår de både en lavere energiregning og en højere ejendomsværdi,« siger Ole Michael Jensen.

Komfortablet indeklima

Økonomi er altså stadig den primære årsag til energirenovering, men bedre komfort og et bedre indeklima er blevet en større prioritet blandt de renoverende boligejere.

»Næst efter økonomien kommer indeklimaet. Det betyder noget, at man opdager skimmelsvamp, eller at ens nyfødte barn kravler rundt på et koldt gulv,« siger Ole Michael Jensen, der mener, at det hænger sammen med en større opmærksomhed på at skabe ordentlige indendørs forhold. Og et godt indeklima hænger ofte sammen med energiforbedringer.

Varmeproblemer i hvert femte nye hus

»Det var ikke noget, man tænkte så meget over tidligere: Da var skimmelsvamp noget, man blot kunne male eller tapetsere over. Men den nye generation har en øget bevidsthed om disse ting. Vi gør det for ikke at få fodkulde og træk. Det i sig selv kan være et incitament til at skifte vinduer og isolere mod en krybekælder,« siger Ole Michael Jensen.

Danskerne om energirenovering

 • 73 pct. er interesseret eller meget interesseret i boligrenoveringer.
 • 19 pct. er ligeglade.
 • 6 pct. er ikke eller slet ikke interesseret.

Hvad kan få dem til at energirenovere?

 • Økonomi: 64 pct.
 • Bedre komfort og indeklima: 54 pct.
 • Fremtidssikre boligen: 32 pct.

Hvilke barrierer er der for at sætte gang i energirenovering?

 • Økonomi: 54 pct.
 • For lang tilbagebetalingstid på investeringen: 24 pct.
 • Manglende tilskudsordning: 24 pct.
 • Manglende tid: 23 pct.
 • Området er uoverskueligt: 13 pct.

Hvad kan få dig til at gennemføre en energirenovering?

 • Fordelagtig tilskudsordning: 45 pct.
 • Nedslag i ejendomsskatten, hvis boligen er energirenoveret: 39 pct.
 • Et gratis besøg af en energikonsulent: 29 pct.

Kilde: Bolius’ Boligejeranalyse 2015 – lavet af TNS Gallup for Bolius

Om undersøgelsen

Boligejeranalysen er baseret på i alt 3.065 gennemførte interviews indsamlet i følgende målgruppe:

 • 25 –79 år
 • Bor i ejerbolig.
 • Bor i enten hus/villa/parcelhus eller række-/klynge-/kædehus eller gård.
 • Enten ejes boligen af en selv, af samlever eller i fællesskab med samleveren.
  Har en eller anden beslutningsindflydelse på vedligeholdelsen af boligen.
 • Data er indsamlet vha. CAWI (Computer Assisted Web Interviews)
  Vejning: Da Bolius ikke på forhånd kender idealfordelingen for målgruppen, er data også i 2014 blevet bruttovejet.

Nyhed: Paradoks: Vi vil spare energi, men skruer samtidig op for varmen

13-07-2016: Danskerne energirenoverer deres gamle huse som aldrig før, men indsatsen får ikke den forventede effekt på forbruget, fordi vi samtidig vælger at skrue godt op for varmen. Læs artikel

Guide: Spar penge med energirenovering

27-04-2016: Hvis man holder tungen lige i munden, er der store økonomiske fordele ved at energirenovere. »Der er en økonomisk gevinst ved at søge støtten,« siger en ekspert. Læs artikel

Guide: Energirenovering med omtanke

19-09-2015: Energirenovering kan både øge komforten i hjemmet, øge husets værdi og spare dig penge på el- og varmeforbrug. Det er dog vigtigt, at lægge en strategi og holde hovedet koldt, inden man kaster sig ud i en energirenovering. Læs artikel

Guide: Riv ned og byg nyt

18-09-2014: Det kan være langt dyrere at renovere end at bygge nyt. Derfor kan det ofte betale sig at finde et ældre hus, rive det ned og få bygget et nyt hus på grunden. Læs artikel

Guide: Dit hus kan bygges med muslinger

17-09-2014: I dag er det ikke kun forbeholdt de små økologiske samfund at bygge med affaldsprodukter og bæredygtige elementer. Flere danskere efterspørger løsninger, der tager højde for energiforbruget og forureningen af samfundet. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...