Find mere om:
Billig opvarmning med træpiller | livsstil.guide.dk

Billig opvarmning med træpiller

Stadig flere danskere vælger at sende oliefyret på pension og køber i stedet et træpillefyr.

Et træpillefyr fungerer i princippet ligesom et oliefyr, hvor man bare brænder træpiller, som er CO2-neutrale, i stedet for olie.

Træpiller koster cirka halvt så meget som olie. Det gør, at et træpillefyr, der selv er relativt billig i anskaffelse, ofte kan tjene sig selv hjem på bare fem år.

Et træpillefyr kræver dog noget mere plads end et oliefyr, da træpiller fylder mere, og så skal der, som regel, påregnes lidt mere tid til vedligeholdelse og påfyldning.

Overvejelser inden køb

Allerførst vil det være en god idé at overveje, om man har plads til træpillefyret. Et træpillefyr kræver som regel mere plads end et oliefyr, fordi man skal have et sted til at opbevare træpillerne.

Et enfamilieshus med et årligt olieforbrug på 2.500 liter, som skifter til træpiller, skal regne med et årsforbrug på 5,5 ton, som i alt fylder 8,5 kubikmeter. Nogle vælger at koble en silo til anlægget, som fyldes et par gange om året med løse træpiller, mens andre vælger en mindre beholder, som fyldes med træpiller i sække. Vælger man at få leveret træpiller i sække, bliver prisen på pillerne også lidt højere.

Desuden skal man være opmærksom på, at træpiller støver, når man fylder på og flytter dem. Så selvom det kan være oplagt at tørre tøj i fyrrummet, er det måske ikke den bedste idé.

Der skal afsættes ca. ½ time om ugen til rensning af pillefyret og påfyldning af træpiller.

En del anlæg på markedet er blevet meget automatiserede, hvilket betyder, at påfyldning af træpiller sker automatisk, samt at pillefyret starter og slukker automatisk, renser sig selv og kan bortskaffe aske. Det skal dog tilses et par gange om året.

Køb et lovligt træpillefyr

Det vil være en god idé at sørge for at købe et træpillefyr, der opfylder ”Brændeovnsbekendtgørelsen” og er udstyret med en prøvningsattest. Det er nemlig ikke tilladt at sælge eller opstille træpillefyr, der ikke opfylder kravene. Derfor skal man især passe på ved køb af brugt anlæg.

Teknologisk Institut har lavet en oversigt over typegodkendte biobrændselskedler. Listen kan findes på www.teknologisk.dk ved at søge på ”Typegodkendte fyringsanlæg”. Det energimærke, som på hjemmesiden er tildelt det enkelte fyringsanlæg, er ikke et udtryk for, at nogle anlæg er dårlige, men mærket kan bruges som en vejledning til at finde de mest energi- og miljøvenlige anlæg.

Prisen på et træpillefyr varierer meget, men man skal nok regne med en pris på mellem 40.000 og 60.000 kr. De automatiserede anlæg koster som regel mere, men så har man et anlæg, der næsten ikke kræver mere arbejde end et oliefyr.

Stil krav til træpillerne

Vil man være sikker på at få træpiller af god kvalitet, kan man vælge træpiller fra leverandører, som er med i den frivillige kvalitetssikringsordning for træpiller. Ordningen stiller nemlig krav til brændværdi, askeindhold, mekanisk holdbarhed samt træpillernes forbrændingstekniske egenskaber. Leverandørlisten kan findes på Teknologisk Instituts hjemmeside ved at søge på ”Kvalitetssikring af træpiller.”

Installationen skal godkendes

Et træpillefyr skal installeres af en el- og en vvs-installatør. Det skal også godkendes af en autoriseret skorstensfejer, som efterfølgende skal foretage eftersyn på anlægget hvert år.

I de fleste tilfælde kan den eksisterende skorsten benyttes, men ofte er det nødvendigt med enten en isokern i skorstenen eller etablering af en ny stålskorsten, som er tilpasset pillefyret. Er man i tvivl om, den eksisterende skorsten kan bruges, anbefales det, at man spørger skorstensfejeren.

Har du brug for mere viden?

Er du i tvivl om, hvilken opvarmningsløsning der egner sig bedst til dig og dit hus, er du altid velkommen til at kontakte Energitjenesten på tlf. 70 333 777 eller via www.energitjenesten.dk. Vi giver gratis, uvildig og individuel vejledning over både mail og telefon.

Guide: Gratis varme og varmt vand fra solen

06-06-2011: Der er penge at spare ved at supplere husets varmeforsyning med et solvarmeanlæg. Læs artikel

Guide: Stil krav til din cirkulationspumpe

04-04-2011: Som boligejer kan du spare penge ved at skifte den gamle cirkulationspumpe ud med en ny. Læs artikel

Guide: Husejere med varmepumper fryser

07-01-2011: En bimåler gør det let at opdage, hvis varmepumpen ikke kører optimalt. Læs artikel

Guide: Ny teknologi kan mindske din varmeregning

14-07-2016: Et forsøg med 127 husstande i Middelfart viser, at intelligent varmestyring kan reducere varmeforbruget og varmeregningen. Læs om forsøget og besparelserne. Læs artikel

Guide: Sænk temperaturen i varmtvandsbeholderen

27-08-2014: Mange danskere har skruet for højt op for temperaturen i varmtvandsbeholderen, og det er penge lige ud i det blå. Læs, hvor meget du kan spare på at sænke temperaturen, og hvordan du gør. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...