Find mere om:
Sparetip: Sommerluk for fjernvarmen | livsstil.guide.dk

Sparetip: Sommerluk for fjernvarmen

Luk for sommerventilen og sluk cirkulationspumpen. Så begrænser du varmeregningen.

Omkring 60 pct. af de danske boliger får i dag deres varme til opvarmning og varmt brugsvand som fjernvarme.

Men det er ikke alle, der udnytter energien i fjernvarmevarmevandet lige godt, hvilket både medfører et øget energiforbrug og dermed også større varmeregning.

Når fyringssæsonen er ovre, arbejder fjernvarmeanlæggene nemlig videre hos tre fjerdedele af de danske fjernvarmeforbrugere. Nogle gange, fordi anlæggene er forkert indstillede, og nogle gange fordi man har glemt at sommerlukke fjernvarmeanlægget. Det er heldigvis ikke altid de store ændringer, du skal foretage for at spare lidt på varmen og få en bedre udnyttelse af den. Med blot fem minutters indsats, når fyringssæsonen er ovre, kan du selv sørge for at undgå unødvendigt energiforbrug.

Luk for sommerventilen

Når fyringssæsonen slutter, er det en god idé at slukke for radiatoranlæggets cirkulationspumpe og lukke for den såkaldte sommerventil, hvis du har sådan én (det er den ventil, som lukker fjernvarmetilførslen til varmeveksleren til radiatorsystemet).

På denne måde undgår du, at varmt vand sendes frem til radiatorer, hvor ventilerne måske ikke er helt lukkede, eller gennem varmeveksleren, uden at varmen bliver brugt. Samtidig sparer du strømmen til cirkulationspumpen, der ellers ufortrødent vil pumpe videre. En sommerlukning i en almindelig ejendom eller parcelhus med fjernvarme kan give en besparelse på 3-5 pct. af det totale energiforbrug.

Vær opmærksom på, at ikke alle fjernvarmeanlæg er opbygget på samme måde. Det er derfor ikke sikkert, at der er en sommerventil og cirkulationspumpe. Nogle steder har man eksempelvis fjernvarme med direkte tilslutning (uden varmeveksler), hvor det er fjernvarmeværkets pumper, der sender fjernvarmevand rundt i radiatorerne, og her er der derfor heller ikke nogen cirkulationspumpe i huset. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte dit lokale fjernvarmeselskab eller vvs’er - de ved det.

God afkøling

Det handler om afkøling af fjernvarmevandet, hvis du vil udnytte fjernvarmen bedre.

Fra fjernvarmeværket modtager du varmt fjernvarmevand, som typisk ligger på 70 – 95 °C, afhængig af årstiden og udetemperaturen. Når fjernvarmevandet sendes retur til fjernvarmeværket, skal det gerne være betydeligt koldere, fordi der er afgivet varme til opvarmning af boligen og brugsvandet.

Temperaturforskellen på fjernvarmevandet, der løber ind og ud af boligen, kaldes for afkølingen, og skal gerne være så stor som muligt for at udnytte varmen bedst muligt i din bolig. En dårlig afkøling betyder nemlig, at fjernvarmeværket enten skal sende mere fjernvarmevand rundt i systemet eller hæve temperaturen på fjernvarmevandet - begge dele betyder et øget energiforbrug for værket og større energiregning til dig.

Afkølingen er som regel størst om vinteren, hvor alle har brug for varme. Omvendt er den mindre om sommeren, hvor vi kun bruger fjernvarmen til at få varmt vand. Samlet set bør den gennemsnitlige årlige afkøling dog ligge på mindst 30 °C. Er afkølingen mindre, er det et udtryk for, at det varme vand bare suser gennem radiatorerne uden at afgive tilstrækkeligt varme til boligen. En dårlig afkøling betyder også højere varmeregning, da fjernvarmeselskaberne opkræver gebyrer for dårlig afkøling.

Få mere at vide

Vil du have mere at vide om, hvordan du sommerlukker for dit fjernvarmeanlæg, så klik ind på www.sommerluk.dk, som er en landsdækkende kampagne, der sætter fokus på energibesparelser ved lukning af fjernvarmeanlægget i sommermånederne.

Du kan også kontakte Energitjenesten på telefon 70 333 777 eller via hjemmesiden www.energitjenesten.dk for at få gode råd om at spare på varmen i din bolig.

Beregn selv din gennemsnitlige afkøling

  • Ved hjælp af din energimåler på fjernvarmeanlægget, kan du selv beregne din gennemsnitlige afkøling over en periode. Det forudsætter, at du aflæser din måler, så du kender forbruget af varmeenergi og fjernvarmevand i perioden. Aflæs derfor jævnligt din måler.


De visninger, som du skal bruge er følgende:

  • Forbrug af varmeenergi (målt i kWh eller MWh)
  • Forbrug af fjernvarmevand (målt i m3)


Den gennemsnitlige afkøling beregnes således:

  • Forbrug af varmeenergi (kWh) x 0,86 / Forbrug af fjernvarmevand (m3)
  • (Aflæser du forbruget i MWh, skal 0,86 ændres til 860)


Eksempel:

  • 1. aflæsning 25.860 kWh, 4.593 m3
  • 2. aflæsning 34.231 kWh, 4.810 m3
  • Forbrug i perioden 8.371 kWh, 217 m3
  • Der er i en periode et varmeforbrug på 8.371 kWh og 217 m3: (8.371 x 0,86 / 217 = 33 °C). Den gennemsnitlige afkøling er således på 33 °C.


Guide: Skær 1.300 kr. af varmeregningen

13-05-2014: 1.300 kroner lige ned i foret. Det kan du få, hvis du bor i parcelhus og har fjernvarme . Læs artikel

Guide: Stil krav til din cirkulationspumpe

04-04-2011: Som boligejer kan du spare penge ved at skifte den gamle cirkulationspumpe ud med en ny. Læs artikel

Guide: Ny teknologi kan mindske din varmeregning

14-07-2016: Et forsøg med 127 husstande i Middelfart viser, at intelligent varmestyring kan reducere varmeforbruget og varmeregningen. Læs om forsøget og besparelserne. Læs artikel

Guide: Tænd langsomt for fjernvarmen og spar ca. 2.000 kr.

20-09-2015: Det er alt for dyrt at skrue fuldt op for fjernvarmeanlægget, når du tænder det for første gang i fyringssæsonen. Læs, hvordan du på 2 minutters kan spare op til 2.000 kr. Læs artikel

Guide: Sænk temperaturen i varmtvandsbeholderen

27-08-2014: Mange danskere har skruet for højt op for temperaturen i varmtvandsbeholderen, og det er penge lige ud i det blå. Læs, hvor meget du kan spare på at sænke temperaturen, og hvordan du gør. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...