Find mere om:
Energirenovering med omtanke | livsstil.guide.dk

Energirenovering med omtanke

Energirenovering kan både øge komforten i hjemmet, øge husets værdi og spare dig penge på el- og varmeforbrug. Det er dog vigtigt, at lægge en strategi og holde hovedet koldt, inden man kaster sig ud i en energirenovering.

Hvordan det er smart at gribe en energirenovering an, er meget afhængigt af, hvilken type hus man har.

Hvert årti og byggestil har sit eget behov, så man skal starte med at se på, hvilken type hus man har. Der er nemlig stor forskel på, hvad man kan gøre med en massivt muret murermestervilla og med et hus bygget i 60’erne med lette facadepartier.

»Hvis man tænker sig grundigt om, inden man energirenoverer sin bolig, så er man godt begyndt.«

Sådan lyder rådet fra Johan Lorentzen, der er energivejleder i Energitjenesten, som er et tiltag under miljøorganisationen Vedvarende Energi, der arbejder for at bremse klimaforandringer.

Ifølge ham er det en god idé at starte med at kortlægge sit hus og se på, hvilke konstruktioner man har med at gøre. Man skal for eksempel undersøge, om huset har hulmur eller massiv mur, og hvor meget isolering, der er rundt omkring i huset.

»Et kæmpe problem hos en del husejere er, at de faktisk ikke har nogen anelse om, hvordan deres hus er isoleret,« siger han.

B972073780Z.1_20150907143432_000+GR6NHP3Q.2-0.jpg

De områder, man i flest tilfælde bør prioritere højest, er isoleringen på lofter og hulrum. Han ser dagligt, hvordan folk taber enorme mængder energi – for eksempel i fyrrum, der bliver 35-40 grader varme, fordi varmerørene ikke er godt nok isolerede. Et andet problem er lemme til lofter, krybekældre og lignende, der ofte kun består af et tyndt lag brædder.

»Det er ikke småting, der tabes i de her rum, og det er virkelig noget, man bør tage fat i,« siger han.

Også utætte vinduer og døre betyder energi- og varmetab i boligen, men ofte kan man faktisk selv løse problemet meget simpelt.

»Ofte har vinduer hasper eller anverfer, som man kan stramme ved at skrue direkte på dem, og så har man pludselig et meget tættere vindue,« forklarer Johan Lorentzen.

Det samme gælder døre, der ofte har et lille slutblik, der lige skal drejes med en skruetrækker for at døren strammes til.

Vinduer og døre er ikke rentable

Jeanette Standly Mikkelsen, der er fagekspert i Bolius, anbefaler, at man gennemgår huset ud fra en energimæssig synsvinkel med en rådgiver. Når man så har set på, hvilke akilleshæle, byggeriet har, kan man lave sin plan.

En vigtig pointe, når man taler om energirenovering, er, ifølge hende, at man både tager hensyn til rentabilitet, komfort og vedligeholdelsesomkostninger.

Den idéelle situation er at renovere områder i huset, der både øger komforten i hjemmet, sparer penge på varmeregningen og på længere sigt sparer dig for vedligeholdelsesudgifter. Man er dog ofte nødt til at prioritere sine valg alt efter, hvilke værdier man vægter højest.

B972073780Z.1_20150907143432_000+GSLNHEOM.3-0.jpg

»Det kan for eksempel være, at man har gamle vinduer og vil skifte dem ud. Så kan det godt være, at det ikke giver god rentabilitet at få nye vinduer, men når det så endelig er gjort, så sparer man en masse penge i forhold til at vedligeholde de gamle vinduer de næste mange år. Dertil kommer den øgede komfort inde i huset, som følger med de nye vinduer. Med nye vinduer holder man bedre på varmen om vinteren, og samtidig er man sikret mod gennemtræk og kuldenedfald,« forklarer hun.

Lige netop vinduer og døre er et sted, mange starter, når de skal energirenovere, fordi man tænker, at der er et stort energitab, men det kan faktisk ofte dårligt betale sig rent økonomisk.

»Vinduer og døre dækker relativt få kvadratmeter i forhold til mange andre af husets flader, og det er dyrt at skifte vinduer og døre, så derfor er det sjældent rentabelt at gøre det, men den komfortmæssige del, der følger med, er enorm, og det vil du kunne mærke. Selvfølgelig får du også komfort, når du hulmursisolerer, men trækgener fra gamle vinduer og kuldenedfald mærker man meget tydeligere på vinduer og døre, men økonomien i det er bare ikke rentabel,« siger hun.

Pas på indeklimaet, når du energirenoverer

Hendes råd er at fokusere på klimaskærmen - husets facade og tag – og ikke på selve opvarmningskilden til at starte med.

»Steder, hvor det er billigt og effektivt at energirenovere, er, hvis man har hulmur – det er forholdsvist billigt at isolere, og det er et sted, hvor man får en god gevinst. Står man med et hus, der har massivt murværk, som man så i 20’erne og 30’erne, så er det selvfølgelig ikke en mulighed, men så vil det i stedet typisk være taget, man ser på,« siger hun og fortsætter:

»Hvis din klimaskærm ikke er optimeret, og du for eksempel skifter varmekilde til vedvarende energi, så har du stadig et enormt varmetab ud gennem klimaskærmen,« siger hun.

Hvis man er interesseret i at optimere i småtingsafdelingen, er der også mulighed for det. Man kan for eksempel tjekke, at man har nogle fornuftige termostater eller se på systemer til styring af varmen.

Et andet oplagt sted at forbedre er isolering af rør til varme og varmtvandsforsyningen. Man kan tætne vinduer og døre med tætningslister eller få dem gennemgået af en snedker.

»Energirenovering kan foretages på mange forskellige stadier i forhold til, hvad ens pengepung tillader. Men hvis man virkelig vil kunne mærke en markant forskel, så er det oftest de store, dyre løsninger, man skal ud i,« siger Jeanette Standly Mikkelsen

Undgå dyre fejl

Hvis man beslutter sig for at efterisolere vægge, lofter eller tag, går det ikke bare at bruge, hvad man lige finder i byggemarkedet.

»Man er nødt til at efterisolere således, at den konstruktion, man arbejder med, kommer til at opfylde kravene i bygningsreglementet, og det betyder ofte, at man skal isolere ret meget,« siger Johan Lorentzen.

Ifølge ham kan der især på loftet opstå avancerede problematikker med dampspærren, der skal forhindre fugt i konstruktionen – det kan både være problemer i forhold til tæthed og dampforhold, som kan være ret svære for lægmand at forstå.

»Når man kommer op i store konstruktioner, så er det vigtigt, at dampspærren er 100 pct. tæt, fordi der sker en fortætning af damp i isoleringen, og der er risiko for svamp - det vil blandt andet give problemer i forbindelse med et eventuelt salg af huset,« forklarer han.

I forhold til efterisolering af husets ydervægge, er det også vigtigt, at man sikrer sig, at det bliver gjort rigtigt, ellers risikerer man nemlig skimmelskader.

»Vi har set en udvikling i skimmelskader på ydervægge. Derfor er det meget vigtigt, at man får renset væggene helt af, så der ikke er gammelt tapet eller plader på dem. Man skal sikre, at der er kontakt mellem isoleringen og ydervæggen, og der er ordentlige dampspærreforhold,« siger han.

Tænk indeklimaet ind

En følgevirkning af energirenovering, som kommer bag på mange husejere, er et dårligt indeklima – i hvert fald, hvis man ikke har tænkt ventilation med ind i planerne.

»Jo tættere vores huse bliver som følge af efterisolering eller udskiftning til nye vinduer, jo større bliver behovet for udluftning i hjemmet. Oftest resulterer energirenoveringer i langt flere indeklimarelaterede problemer, hvis man ikke ændrer adfærd i forhold til, hvordan man bruger sit hus. Så selvom man energirenoverer og optimerer af et godt hjerte, så kommer der alligevel en enorm fugtophobning, når man tætner så meget uden at ventilere det. Det tror jeg, er den største fælde man kan gå i,« siger Jeanette Standly Mikkelsen.

Sænk temperaturen i varmtvandsbeholderen

Den dyre og absolut bedste løsning er et ventilationsanlæg, der sørger for, at luften i huset skiftes ud. I dag er der ikke nogen krav til energirenoveringer om, at man skal sikre luftskifte.

I bygningsreglementet står dog, at man skal sikre et fornuftigt luftskifte. Ifølge Jeanette Standly Mikkelsen vil vi nok i fremtiden se krav til mekanisk ventilation.

»Vi ser mange indeklimarelaterede udfordringer som skimmelsvamp og andre problematikker, der kommer, fordi folk ikke er opmærksomme nok på udluftning og ventilation,« siger hun.

Guide: Spar penge med energirenovering

27-04-2016: Hvis man holder tungen lige i munden, er der store økonomiske fordele ved at energirenovere. »Der er en økonomisk gevinst ved at søge støtten,« siger en ekspert. Læs artikel

Nyhed: Boligejere vælger de små energirenoveringer

22-09-2015: Boligejerne gennemfører i langt højere grad de mindre forbedringer frem for omsiggribende renoveringer. Læs artikel

Guide: Ny teknologi kan mindske din varmeregning

14-07-2016: Et forsøg med 127 husstande i Middelfart viser, at intelligent varmestyring kan reducere varmeforbruget og varmeregningen. Læs om forsøget og besparelserne. Læs artikel

Nyhed: Paradoks: Vi vil spare energi, men skruer samtidig op for varmen

13-07-2016: Danskerne energirenoverer deres gamle huse som aldrig før, men indsatsen får ikke den forventede effekt på forbruget, fordi vi samtidig vælger at skrue godt op for varmen. Læs artikel

Guide: Sådan får du støtte til at energirenovere din bolig

27-04-2016: Kunne du tænke dig at spare på strømmen eller nedbringe din varmeregning? Så er det måske tid til at give dit hjem en energivenlig optimering. Jyllands-Posten guider dig igennem søgeprocessen. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...