Find mere om:
Fordele og ulemper ved seks forskellige.. | livsstil.guide.dk

Fordele og ulemper ved seks forskellige varmekilder

Se, hvad de koster årligt, og hvor meget der er at spare sammenlignet med de ca. 25.000 kr. det koster at varme parcelhuset op med et gammelt oliefyr.

Fjernvarme

Sådan virker det: Spildvarme fra bl.a. elkraftværkerne opvarmer vand, der gennem rørnet pumpes ud til boligerne, hvor det afgiver varme – enten via radiatorerne eller en varmeveksler.

Udbredelse: 1,6 mio., svarende til 62 procent af danske boliger har fjernvarme, hvilket gør det til den mest udbredte opvarmningsform.

Fordele: Billigt, nemt og miljøvenligt.

Ulemper: Mange anlæg passer ikke i størrelse og indstilling til det hus, de er installeret i, og så udnyttes varmen ikke ordentligt. På de små barmarksværker kan prisen for fjernvarme blive meget høj.

Servicebehov: Anlægget bør efterses hvert andet år. Anskaffelsespris: 30.000-40.000 kr.

Årlig udgift: 10.000-15.000 kr. i gennemsnit for et standardhus med et årligt forbrug på 18,1 MWh.

Fremtid: Fjernvarmenettet udbygges og forventes at kunne dække 70 procent af varmekunderne.

LÆS OGSÅ: Opvarmning med fjernvarme

Naturgas

Sådan virker det: Den danske naturgas kommer fra felter i Nordsøen og løber gennem gasnettet ud til forbrugerens gasfyr. Her antændes gassen, og afbrændingen opvarmer brugsvand og vand til husets radiatorer.

Udbredelse: Godt 400.000 boliger har gasfyr, svarende til 16 procent.

Fordele: Billigt, nemt og mere miljøvenligt end oliefyr og elvarme.

Ulemper: Risiko for gas- og kulilteudslip.

Servicebehov: Serviceeftersyn hvert tredje år, hvis fyret er under 8 år gammelt, og hvert andet år, hvis det er ældre.

Anskaffelsespris: 40.000–50.000 kr.

Årlig udgift: 15.300 kr. for et typisk parcelhus på 150 m2 med et forbrug på 1.700 kubikmeter.

Fremtid: Fra i år er det ikke længere lovligt at installere gasfyr i nye boliger, men ellers er der på nuværende tidspunkt ingen politiske planer om at udfase naturgas.

LÆS OGSÅ: Fra oliefyr til naturgas

Jordvarme

Sådan virker det: En varmeslange med frostvæske graves ned i jorden og opsamler den varme, der er lagret i jordlagene. Energien flyttes gennem slangen ind til en varmepumpe i huset, hvor den omsættes til varme igennem en kompressor.

Udbredelse: 37.000 varmepumper, svarende til 1,4 %. Det vides ikke, hvor mange af disse der er jordvarmeanlæg.

Fordele: Billigt, miljøvenligt og nærmest vedligeholdelsesfrit, når det først er installeret. Samtidig fremtidssikrer du din bolig.

Ulemper: Jordvarme er dyrt og besværligt at installere. Det kræver et stort friareal i din have, som skal graves delvist op, og dit hus skal være velisoleret, for at jordvarme kan varme det op.

Servicebehov: Årligt serviceeftersyn af en certificeret kølemontør.

Anskaffelsespris: 120.000–150.000 kr.

Årlig udgift: 8.200 kr. for at opvarme et typisk parcelhus på 150 kvm med et forbrug på 5.300 kWh.

Fremtid: Varmepumper regnes for fremtidens opvarmningsform, og en analyse fra Dansk Energi forudsiger, at der frem mod 2035 installeres varmepumper i 178.000 bygninger i Danmark.

LÆS OGSÅ: Køreplan for jordvarme

Luft til vand-varmepumpe

Sådan virker det: Varmepumpen sidder i en boks udenfor huset. Her trækker en ventilator luften ind forbi en varmeveksler, som hiver varmen ud af luften. Den varme bruges så til at opvarme vandet i husets varmtvandsbeholder og varmesystem.

Udbredelse: 37.000 varmepumper, svarende til 1,4 procent. Det vides ikke, hvor mange af disse der er luft til vand-varmepumper.

Fordele: Nem, billig og miljøvenlig. Er desuden billigere og lettere at installere end jordvarme.

Ulemper: Udedelen støjer og kan skæmme husets udseende. Systemet er ikke helt så effektivt som jordvarme, og så kræver det et velisoleret hus for at fungere optimalt.

Servicebehov: Årligt serviceeftersyn.

Anskaffelsespris: 80.000–120.000 kr.

Årlig udgift: 10.700 kr. for at opvarme et typisk parcelhus på 150 m2 med et forbrug på 6.900 kWh årligt.

Fremtid: Varmepumper regnes for fremtidens opvarmningsform, og en analyse fra Dansk Energi forudsiger, at der frem mod 2035 installeres varmepumper i 178.000 bygninger i Danmark.

LÆS OGSÅ: Luft til vand-varmepumpe

Træpillefyr

Sådan virker det: Et træpillefyr fungerer på samme måde som et olie- eller gasfyr, blot fyrer man med træpiller, der er lavet af sammenpressede træspåner og savsmuld.

Udbredelse: 80.000

Fordele: Billigt, både i drift og installering, og miljøvenligt i en vis udstrækning.

Ulemper: Du skal bruge tid på at påfylde og rense fyret. Et lager af træpiller optager plads i dit hus, og det kan svine lidt. Desuden bliver træpiller gradvist dyrere de kommende år, fordi afgifterne på dem forhøjes.

Servicebehov: Loven kræver, at den tilknyttede skorsten tjekkes af en skorstensfejer mindst en gang om året, og selve fyret bør efterses med 1-2 års mellemrum.

Anskaffelsespris: Fra 45.000 kr. og op

Årlig udgift: 6.850 kr. for et typisk parcelhus på 150 m2 med et forbrug på 3.800 kg. træpiller.

Fremtid: Pillefyr er en god erstatning for oliefyr i de huse, hvor varmepumper ikke er en mulighed. I 2035 er 101.000 oliefyr udskiftet til pillefyr, spår Dansk Energi.

LÆS OGSÅ: Det koster de forskellige opvarmningsformer

Oliefyr

Sådan virker det: Et oliefyr brænder olie af og bruger varmen derfra til at opvarme brugsvand og vand til husets radiatorer.

Udbredelse: Omkring 300.000, svarende til 11,5 procent.

Fordele: Oliefyr er først og fremmest til dig, der ikke har andre muligheder. Men i så fald er det let at installere, og bor du i et gammelt hus med dårlig isolering, kan et oliefyr holde det varmt, uden at du behøver at energirenovere først.

Ulemper: Oliefyr er på vej ud som opvarmningsform. Det er allerede nu en dyr opvarmningsform, og oliepriserne forventes at stige. Desuden er det skidt for klimaet.

Servicebehov: En gang årligt skal fyrets kedel renses af en fagmand. Hver femte år skal kedlen efterses, og hver 15. år skal du have tjekket hele oliefyret og resten af husets varmesystem, dvs. rør, radiatorer osv.

Anskaffelsespris: 35.000–50.000 kr.

Årlig udgift: 24.900 kr. for at opvarme et typisk parcelhus på 150 m2 med et forbrug på 2.100 l., hvis fyret er gammelt og 21.900 kr., hvis fyret er nyt.

Fremtid: Fra i år må oliefyr ikke installeres i nye boliger. Fra 2016 må de ikke installeres i boliger, der kan få naturgas eller fjernvarme, og fra 2030 skal de være fuldt udfaset ifølge regeringens klimapolitiske mål.

LÆS OGSÅ: Udskiftning af oliefyr

Guide: Drop oliefyret: Så meget sparer du

15-11-2013: Du kan spare ca. 65 procent på varmeregningen ved at skifte oliefyret ud med et billigere alternativ. Se, hvad du sparer med fx jordvarme, naturgas eller fjernvarme, og find ud af, hvilken energiform der er billigst. Læs artikel

Guide: Tænd langsomt for fjernvarmen og spar ca. 2.000 kr.

20-09-2015: Det er alt for dyrt at skrue fuldt op for fjernvarmeanlægget, når du tænder det for første gang i fyringssæsonen. Læs, hvordan du på 2 minutters kan spare op til 2.000 kr. Læs artikel

Guide: Skær 1.300 kr. af varmeregningen

13-05-2014: 1.300 kroner lige ned i foret. Det kan du få, hvis du bor i parcelhus og har fjernvarme . Læs artikel

Guide: Sådan sparer du mest energi

02-02-2014: Hvad kan bedst betale sig at gøre, hvis du skal spare energi og penge? Se top-5 her. Læs artikel

Guide: Se om du bruger for meget varme

23-04-2010: Mange klager over deres varmeregning – og ofte med god grund. Måske er du én af dem, men har du tænkt over, om det er noget, du selv kan gøre noget ved? Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...