Find mere om:
Sådan bygger du til inden for reglerne | livsstil.guide.dk

Sådan bygger du til inden for reglerne

Har du ikke styr på, hvad du må, når du bygger til eller bygger skur, kan du nemt komme til at overtræde nogle regler.

Hvis du går med tilbygningstanker eller blot vil bygge om, er det en god idé at kende Bygningsreglementet. Her kan du læse om bygningstilladelser, og hvornår du skal søge om tilladelse. Du kan få overblik over krav til byggeriet, når det kommer til f.eks. konstruktion eller indeklima. Bygningsreglementet kan findes på bygningsreglementet.dk

I SBi-anvisningerne kan du finde specifik viden om, hvordan du løser specifikke opgaver inden for forskellige områder af byggeriet i overensstemmelse med god praksis. Du kan fordybe dig i viden om brandsikring eller tilgængelighed m.m. Men du kan også købe specifikke anvisninger til f.eks. etablering af vådrum. Anvisningerne findes på anvisninger.dk

Lokalplanerne kan også indeholde en række bestemmelser og beslutninger, der sætter nogle begrænsninger op for dit byggeri. Lokalplanen, som er vedtaget af kommunen, kan indeholde bestemmelser for tagbelægning, farve på huset m.m. Lokalplanerne er tilgængelige hos din kommune, og det er en god idé at spørge kommunens tekniske forvaltning til råds og inddrage dem i processen. Det er nemlig dem, der skal godkende byggeriet, men det er også dem, som kommer efter dig, hvis du ikke overholder reglerne.

Undgå fælderne på vejen til dit ønskehjem

»Men der kan også være en række servitutter, der knytter sig til specifikke matrikler. Dem kan man se på kommunens hjemmeside. Det kan f.eks. være grundene ved Greve Strand, hvor man skal bygge forskudt. Så der kan være nogle lidt anderledes regler, som ikke har noget med lokalplanen at gøre, men noget med den specifikke vej eller grund at gøre,« siger Jeanette Standly Mikkelsen, fagekspert og bygningskonstruktør hos Bolius, som her hjælper med at afklare reglerne om tilbygning og bygning af skure m.m.

Der skal være plads nok

Det første, du skal have styr på, inden du så meget som overvejer at slå et søm i et bræt, er at undersøge, om din grunds bebyggelsesprocent er fuldt udnyttet. Altså, groft sagt, om der er plads. Er den det, må du ikke udvide etagearealet (summen af bruttoarealet for alle etager). Bebyggelsesprocenten er den andel, husets samlede etageareal udgør. Bygningsreglementet gør brug af tre forskellige bebyggelsesprocenter. Bebyggelsesprocenten for parcelhuse ligger på 30 pct. Bebyggelsesprocenten ligger på 40 pct. for helt eller delvist sammenbyggede huse, f.eks. rækkehuse. Bebyggelsesprocenten ligger på 15 pct. for sommerhuse.

Dvs, at bor du f.eks. i et parcelhus på 200 kvm på en grund på 800 kvm, må du bygge yderligere 40 kvm. En ny udestue, lukket altan eller en glasoverdækket terrasse skal med i bebyggelsesprocenten. Det er dog i sidste ende kommunen, som skal give tilladelse til byggeriet.

Skure kræver ikke tilladelse

Du må opføre to småbygninger på din grund uden anmeldelse og byggetilladelse, hvis de overholder kravene om et maksimalt bruttoareal på 10 kvm. Småbygninger er typisk bygninger som drivhuse, legehuse, hundehuse og redskabsskure.

B971995696Z.1_20150602135449_000+G5VLGGBV.1-0.jpg

Det højeste punkt på f.eks. dit nye redskabsskur må ikke overstige 2,5 meter, og der skal være mindst 2,5 meter hen til andre bygninger på grunden. Bygningerne kan placeres i skel, men opføres skuret på en sommerhusgrund, skal det stå mindst 2,5 meter fra skel.

Det betyder i princippet, at et redskabsskur på under 10 kvm, der opføres i direkte forbindelse med en carport, f.eks. op ad en væg i carporten, skal anmeldes.

Hold dig fra kloakken

Kloakarbejde skal udføres af en autoriseret fagmand, så det skal man holde sig fra. Der er dog nogle kloakmestre, som ikke har noget imod at godkende arbejde udført af privatpersoner. Men det er en dårlig idé at udføre kloakarbejde selv. Der er en grund til, at det er autoriseret arbejde, men det er fuldt ud lovligt, at en autoriseret kloakmester godkender arbejdet, men så har han også overtaget ansvaret. Populært sagt skiller man ved knæhøjde. Det vil sige, at alt, der hedder kloak og vvs, er autoriseret arbejde.

Vand er udelukket

Du må gerne sætte en håndvask op, og du må gerne skifte toilet. I det hele taget er der mange ting, du gerne må give dig i kast med, men der er også visse ting, som er helt udelukket. I hovedtræk må du arbejde fra afspærringsventilen til den hane, hvor rørene fra wc'et eller vandhanen er sluttet til.

B971995696Z.1_20150602135449_000+G5VLGG9S.1-0.jpg

Du må ikke lave nye vvs-installationer, tilslutte gulvafløb, montere afløbsrør, ændre på eksisterende brugsvands- og kloakanlæg, ændre på centralvarmesystemet, hvis der løber fjernvarmevand i systemet, udbygge et brugsvandsanlæg og lave arbejde på gasinstallationer.

Pas på strømmen

Elarbejde er autoriseret arbejde, så du skal grundlæggende holde dig fra elarbejde. Du må kun udføre elarbejde, som ikke ændrer grundlæggende ved en installation. Mere kompliceret elarbejde, der f.eks. kan føre til brand eller personskade, hvis det ikke udføres ordentligt, må overlade til en uddannet elektriker.

De kloge løsninger er her allerede

Du må ikke selv sætte halogenlamper op, hvis transformer, lamper og ledninger er købt hver for sig. Du må ikke ikke trække nye kabler til nye installationer og montere stikkontakter, ændre på de faste installationer og kabelføringer med en spænding over 250 volt, lave elarbejde i måler- eller gruppetavle og installere eller udskifte udendørs afbrydere eller stikkontakter.

Brandfælder

Der er en række regler for familiehuse, og så er der nogle regler for konstruktioner. Bygningsreglementer skelner mellem to brandklasser: BD og BS. BD betyder, at konstruktionen består af bygningsdele, der skal kunne modstå brand, men som helt eller delvist kan være fremstillet af brændbare materialer. Tit er de brændbare materialer kapslet ind i et materiale, der er ubrændbart. BS er brandsikre bygningsdele, der skal være fremstillet af ubrændbare materialer, f.eks. stål, gips, glas, mursten, mørtel, beton og mineraluld. Efter bogstaverne kan man typisk sætte et tal, f.eks. 60. BS-60 betyder således, at bygningen er brandsikker i 60 minutter. Bygningsreglementet har så nogle krav til tilbygninger og og andre bygninger, som man skal leve op til. Ved bygninger i skel gælder det også, at ilden ikke må kunne springe videre.

Isolering efter lovens krav

Der er ingen krav til isolering af carporte, skure og andre småbygninger. Men når der er tale om tilbygning, er der en række krav til konstruktioners såkaldte U-værdier. Kravene til isolering ligger i bygningsreglementet.

B971995696Z.1_20150602135449_000+G5VLGG9N.1-0.jpg

Ved en tilbygning er den nødvendigt at overholde specifikke krav til U-værdier. En U-værdi er basalt set isoleringsevnen i en konstruktion som f.eks. en ydervæg. Dette kaldes også for transmissionskoefficienten. U-Værdien fortæller, hvor stor en varmemængde målt i Wh, der i løbet af en time passerer gennem en kvadratmeter af konstruktionen, når temperaturforskellen mellem den indvendige og udvendige side er en grad celcius.

Du må gerne bygge i skel

Du må godt bygge et skur, en garage og en carport i skel. Hvis disse bygninger ikke er over 50 kvm, kan de opføres, uden at det først skal søges om byggetilladelse. I stedet er der indført en regel om, at arbejdet skal anmeldes til kommunen, før det påbegyndes. Kommunen får derved mulighed for at forlange sagen behandlet som byggesag, hvis den ikke er omfattet af småhusreglementet.

B971995696Z.1_20150602135449_000+G5VLGGAV.1-0.jpg

For bygninger i skel gælder det, at facader skal begrænses til 12 løbende meter. Men hvis man placerer bygningen i et hjørne, er det kun den længste side, der skal medregnes i de 12 løbende meter. Desuden må højden fra bunden til kippen højst være 2,5 meter fra det naturlige terræn. Og man må ikke placere vinduer mod skellet.

Hvis du laver en tilbygning til dit eksisterende hus, skal du derimod sikre dig, at du holder 2,5 meter til skel. På sommerhusgrunde er det fem meter. For begge type grunde gælder det, at der skal være fem meter til sti.

Guide: De 5 værste ting, der kan ske for din energiregning

30-10-2013: Et par dårlige vaner og pludselige skader i huset kan banke din energiregning unødigt i vejret. Læs, hvor du virkelig risikerer at spilde vand og varme. Læs artikel

Guide: Ny teknologi kan mindske din varmeregning

14-07-2016: Et forsøg med 127 husstande i Middelfart viser, at intelligent varmestyring kan reducere varmeforbruget og varmeregningen. Læs om forsøget og besparelserne. Læs artikel

Guide: Badeværelset er det sværeste rum at renovere

05-04-2014: Du må gerne være med til at bygge dit nye badeværelse, men der er ting, der skal udføres af autoriserede installatører. Samtidig skal du være opmærksom på, at gør det selv-arbejdet har en høj sværhedsgrad. Læs artikel

Guide: 10 gode råd før du monterer solceller

12-11-2012: Der kan gå meget galt, når der skal monteres solcelleanlæg. Sådan undgår man skader på tag og hus. Læs artikel

Guide: Adr, mit badeværelse lugter

12-08-2012: Lugter dit badeværelse også grimt? Læs, hvad årsagen kan være – og hvordan du slipper af med lugten. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...