Find mere om:
Tjek dit nye hus for radon | livsstil.guide.dk

Tjek dit nye hus for radon

Gasarten radon er hvert år medskyldig i 300 tilfælde af lungekræft. Det er bygherrens ansvar, at et nybygget hus lever op til lovkravene på området, men det er ejerens ansvar, når kommunen i sidste ende skal godkende byggeriet.

Den siver umærkeligt op af jorden, men selv om du ikke mærker den, er gasarten radon en ubuden gæst, som du helst ikke vil have ind i dit hjem. Hvert år er den radioaktive gas medskyldig i ni pct. af alle årlige lungekræfttilfælde i Danmark.

For at sætte fokus på den stille dræber har Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet (Energistyrelsen) udviklet hjemmesiden www.radonguiden.dk i samarbejde med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (Boligejer.dk), Statens Institut for Strålebeskyttelse under Sundhedsstyrelsen samt Kræftens Bekæmpelse. Realdania har medfinansieret guiden.

Radon findes naturligt i jorden og siver op fra undergrunden. Alt efter hvor man bor henne i landet bør man være ekstra opmærksom på, hvor stor forekomsten af gasarten er i ens bolig. Sundhedsstyrelsen vurderer, at radonniveauet er for højt i ca. 350.000 danske boliger.

Nybyggeri skal radonsikres

Siden 1998 har det været et lovkrav, at nye byggerier radonsikres. I 2010 indskærpede Bygningsreglementet, at bygherren er ansvarlig for, at radonniveauet ikke overstiger 100 Bq pr. m3.

Det betyder, at boligejeren kan søge erstatning, hvis bygherren ikke har levet op til lovkravet. I sidste ende er det dog ejeren af bygningen, der er ansvarlig over for kommunen for, at byggeriet er lovligt.

»Det er en god ide at få tjekket niveauet. På samme måde som med skimmelsvamp er problemet desværre ikke forbeholdt gamle huse. Selv om man bor i et nyt hus, kan man ikke være 100 pct. sikker på, at radonniveauet er under det anbefalede,« forklarer Lennie Clausen fra Realdania.

»Hvis man bor i et nyt hus i et område, hvor der er lille sandsynlighed for radon i undergrunden, er man på relativ sikker grund, men hvis man er usikker, er det under alle omstændigheder fornuftigt at få målt niveauet i ens hus.«

På www.radonguiden.dk kan man som boligejer indtaste oplysninger om ens bopæl og få at vide, om man skal være særlig opmærksom på gasarten. Derudover indeholder hjemmesiden gode råd til at måle indholdet af radon i hjemmet, samt hvilke forholdsregler man bør træffe, hvis niveauet overstiger det anbefalede mængde.

Mængden af radon i luften måles i Bq pr. m3 (becquerel pr. kubikmeter). Tallet viser mængden af radioaktive henfald pr. sekund pr. kubikmeter.

Mål radonniveauet

Der er fire elementer, som afgør, hvor stor mængden af radon i boligen er: fundamentets tæthed, byggematerialerne, boligens ventilation samt ikke mindst indholdet af radon i undergrunden under huset.

Herhjemme er jordbunden den primære kilde til radonforurening, men ventilation spiller også en væsentlig rolle for indeklimaet. Der er ingen grund til at foretage forbedringer i hjemmet, hvis mængden er under 100 Bq. pr. m3. Hyppig udluftning er nok til at sikre et sundt indeklima.

Er radonniveauet mellem 100 og 200 Bq pr. m3, anbefaler Energistyrelsen, at man foretager forbedringer af boligen, så mængden mindskes. Det kan være nødvendigt at tætne revner i fundamentet og gennemgå utætheder i forbindelse med rørføringer i boligen, så man forhindrer radongassen i at trænge ind.

Ligger radonniveauet over 200 Bq pr. m3, bør man etablere et radonsug eller andre mere omfattende tiltag for at få mængden ned. Prisen for et særligt ventilationssystem mod radon ligger ifølge www.radonguiden.dk mellem 10.000- 50.000 kr.

Gode råd om radon

  • Udluftning og ventilation er med til at nedsætte mængden af radon i hjemmet og skabe et sundere indeklima.
  • Naturlig ventilation via aftrækskanaler kan sørge for, at luften bliver skiftet i boligen, men mekanisk udsugning og indblæsning kan også forbedre indeklimaet.
  • Tætning af revner i fundamentet kan ligeledes nedsætte mængden af radon. Man bør også være opmærksom på at isolere afløb og rørledninger, der kommer ind i bygningen.

Kilde: www.radonguiden.dk

Hvad er radon?

  • Overalt i den danske jord finder man grundstoffet radium. Dette danner ædelgassen radon, som siver op gennem jorden. Radon er ikke i sig selv farlig, da det som ædelgas har sværere ved at indgå i kemiske reaktioner og derved sætte sig i lungerne.
  • Radon hverken lugter eller smager eller efterlader synlige spor. Problemet opstår, fordi radon efter ca. fire dage henfalder, og herved skabes der radioaktive isotoper af tungmetaller, som kan sætte sig i lungerne og give lungekræft.

Kilde: ’Radonkoncentrationen i nye enfamiliehuse’, Statens Byggeforskningsinstitut 2008.

Guide: Sådan forsikrer du dit huskøb

06-04-2016: Det er ikke nemt, at finde hoved og hale i forsikringsjunglen, når du skal købe hus. Her guider Jyllands-Posten dig til, hvad du skal være opmærksom på. Læs artikel

Guide: Sådan bygger du til inden for reglerne

17-06-2015: Har du ikke styr på, hvad du må, når du bygger til eller bygger skur, kan du nemt komme til at overtræde nogle regler. Læs artikel

Guide: PCB - giften fra fortiden

06-10-2014: Kender du PCB? Er din bolig opført eller ombygget mellem 1950 og 1977, så er der grund til at lære mere om de tre bogstaver. Det gælder dit helbred. Læs artikel

Guide: Få styr på dit indeklima

28-11-2013: Et godt indeklima er vigtigt for vores trivsel, og du kan selv gøre meget for at forbedre det. Læs artikel

Guide: Energikonsulentens grønne drøm

10-06-2013: Efter halvandet års byggeri flyttede Kim L. Tygesen og hans familie ind i deres drømmehus i september 2012. Det grønne såkaldte plushus er endt med at være så energisparende, at familien har droppet det ellers planlagte solcelleanlæg på taget. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...