Find mere om:
Nye huse kan ikke blive for tætte | livsstil.guide.dk

Nye huse kan ikke blive for tætte

Kilden til dårligt indeklima skal ikke findes i husenes tæthed, men i udluftningen.

Husene, som skal have et meget lavt behov for tilført energi, bliver ofte bygget mere tætte end, hvad loven egentlig kræver, fordi man vil opnå et meget lavt energitab gennem konstruktionerne og samlingerne.

De nye huse bliver derved meget tætte, men det er en skrøne, at de bliver så tætte, at det går ud over indeklimaet. I virkeligheden er det langt lettere at skabe et sundt indeklima og undgå fugtskader, når luftskiftet sker på en kontrolleret måde og ikke gennem utætheder i konstruktionen.

Den største kilde til dårligt indeklima er derimod ofte beboernes adfærd. Rygning og mangelfuld rengøring er klassiske eksempler, men også de mange kemiske påvirkninger fra fx maling, møbler, tæpper, tv og pc har stor indvirkning på husets indeklima. Beboerne har derfor stor indflydelse på kvaliteten af indeluften.

Ventilér huset

En familie på fire personer producerer omkring 10 liter fugt hver dag, bare ved at trække vejret, tage bad og lave mad. Det er vigtigt, at denne fugt bliver ventileret væk fra huset, da den ellers med tiden vil sætte sig i konstruktionen.

Det gælder specielt for huse, hvor man har valgt naturlig ventilation. Her sker ventilationen ved, at huset får tilført ny, frisk luft ved at man åbner vinduer og døre samt gennem ventiler i ydervægge. Den fugtige indeluft fjernes via den naturlige opdrift gennem aftrækskanaler fra køkken, bryggers og bad/wc, der føres helt op til tagkippen.

Hvis fugt får lov til at sætte sig i konstruktioner, kan den give grobund for skimmelsvamp, der er under stærk mistanke for at give allergi. Det er derfor vigtigt, at fugten ventileres væk, men på sådan en måde, så man sikrer sig mod unødvendigt varmetab.

Gennemtræk er godt

Det er bedst, hvis man kan lufte ud med gennemtræk 2-3 gange dagligt i ca. 5-10 minutter ad gangen. Dette er normalt tilstrækkeligt til at sikre, at den forurenede luft i huset bliver udskiftet med frisk og tør luft. Radiatorerne skal lukkes imens for at undgå unødvendigt varmetab.

Der skal også luftes ud, selv om det er koldt eller vådt udenfor. Specielt i starten af fyringssæsonen er det vigtigt at lufte al den fugt ud, der i løbet af sommeren har sat sig i møbler, puder og madrasser, og som frigives, når der tændes for varmen. I de kolde perioder af året opholder vi os også mere indendørs og forurener derfor indeluften endnu mere end om sommeren. Udluftning kan her vare lidt kortere tid end normalt, så møbler og overflader ikke bliver alt for afkølede, men det skal være en mere kraftig udluftning med flere åbne vinduer.

Bygningsreglementet stiller krav om, at der skal være en emhætte i køkkenet, og mange huse har også mekanisk udsugningsanlæg på badeværelset. Sådanne anlæg er dog ikke nok til at sikre, at luften i huset bliver udskiftet tilstrækkeligt ofte. Derfor er det i de fleste huse nødvendigt stadigvæk at lufte ud gennem vinduer og døre.

Ventilation (næsten) uden varmespild

Mange nye parcelhuse udstyres med effektivt mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding til at fjerne fugten og til at sikre den fornødne tilførsel af frisk luft. I ventilationsanlægget er der en varmeveksler, der overfører varmen fra luften, der bliver suget ud af huset, til den friske luft, der bliver blæst ind i huset.

Derved kan op til 90 pct. af husets ventilationstab genvindes, så der spares mere på varmeregningen, end det koster i forøget elforbrug til ventilationsanlægget. Hvis anlægget er installeret korrekt, er det stort set lydløst, og det sikrer, at der altid er frisk luft i alle rum, uden at man selv behøver at sørge for, at der bliver luftet ud. Anlægget skal dog vedligeholdes i form af skift af filtre samt rengøring af kanalerne.

Ud over den fugt, vi selv afgiver, kan fugt i huset også komme fra nedbør og opstigende grundfugt samt fra utætheder i vandførende installationer. I disse tilfælde er det ikke nok at ventilere fugten bort, men man bør finde kilden til problemerne og få den fjernet helt for at undgå større fugtskader i huset og konstruktionerne.

Få mere at vide

Du kan få mere at vide om ventilation og indeklima samt bygningsreglementets krav til bl.a. tæthed og ventilationsanlæg ved at kontakte Energitjenesten på tlf. 70 333 777 eller ved at gå ind på www.energitjenesten.dk. Energitjenesten giver gratis og uvildig vejledning om energibesparelser og vedvarende energi.

Guide: Få styr på dit indeklima

28-11-2013: Et godt indeklima er vigtigt for vores trivsel, og du kan selv gøre meget for at forbedre det. Læs artikel

Guide: Energikonsulentens grønne drøm

10-06-2013: Efter halvandet års byggeri flyttede Kim L. Tygesen og hans familie ind i deres drømmehus i september 2012. Det grønne såkaldte plushus er endt med at være så energisparende, at familien har droppet det ellers planlagte solcelleanlæg på taget. Læs artikel

Guide: Det vidste du ikke om skimmelsvamp

29-03-2013: Hvor farlig er en pink skimmelsvamp? Æder skimmelsvamp hurtigt hele huset op? Læs artikel

Guide: Tip til køligt soveværelse i varmen

17-08-2012: Hvordan køler du bedst soveværelset ned - og er der noget du ikke må gøre? Læs artikel

Guide: Tjek dit nye hus for radon

11-05-2012: Gasarten radon er hvert år medskyldig i 300 tilfælde af lungekræft. Det er bygherrens ansvar, at et nybygget hus lever op til lovkravene på området, men det er ejerens ansvar, når kommunen i sidste ende skal godkende byggeriet. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...