Find mere om:
Undgå fælderne ved renovering | livsstil.guide.dk

Undgå fælderne ved renovering

Skal huset have nyt badeværelse eller nyt køkken? Få først styr på de nye regler.

Skal du bygge om eller renovere dit hus? Så skal du være opmærksom på, at der fra januar 2011 er kommet et nyt bygningsreglement (BR10), der stiller nye energikrav ved udskiftning af tagkonstruktion, vinduer, døre, ydervægge, gulv eller fyringsanlæg.

Hvis man laver et nyt badeværelse, en ny baggang eller et nyt køkken uden at skifte vinduer og røre ved isoleringen, så stilles der ingen energikrav. Til gengæld er der nu kommet nye isoleringskrav, hvis man eksempelvis brækker badeværelsesgulvet op for at etablere gulvvarme.

Er det en udskiftning eller vedligeholdelse?

Bygningsreglementet stiller forskellige energikrav til de enkelte bygningsdele og isolering, afhængigt om det, der laves på huset, kan betragtes som udskiftning eller vedligeholdelse. Princippet er, at hvis hele konstruktionen, gulv, vægge eller tag udskiftes, skal der isoleres op til kravene. Kravene svarer nogenlunde til følgende isoleringstykkelser: 300 mm isolering på loft, 250 mm i let ydervæg, 150 mm isolering i ydervægge af porrebeton, 200 mm isolering i massiv ydervæg og 250 mm isolering i terrændæk.

Hvis der kun vedligeholdes, skal kravene til isolering (U-værdier) opfyldes, hvis det for boligejeren er rentabelt. Håndværkeren eller en energikonsulent kan lave en beregning, der viser, om det i den enkelte situation rent faktisk er rentabelt og lovpligtigt at efterisolere.

Efterisolering, der kan betale sig

I bygningsreglementet er angivet nogle efterisoleringsforslag, som normalt vil være rentable at udføre i forbindelse med vedligeholdelse. De fremgår af Bygningsreglementets bilag 6. Det kan for eksempel være hulmursisolering, hvis der ikke allerede er isoleret med granulat i hulmuren, eller en let trævæg, som i dag er isoleret med 150 mm isolering. Her vil det normalt være rentabelt at øge isoleringstykkelsen til 250 mm. På et vandret loft, som i dag er isoleret med 175 mm isolering, vil det normalt være rentabelt at øge isoleringstykkelsen til 300 mm.

Der kan være løsninger, som afhængigt af bygningskonstruktionens udformning og bygningens isoleringstilstand, ikke er rentable at udføre. Ligeledes kan der være løsninger, som ikke er mulige at udføre fugtteknisk forsvarligt. Disse arbejder skal ikke gennemføres.

Nye krav til døre og vinduer

Det er ikke alle typer vinduer og døre, der kan sættes i som erstatning for de gamle. Der stilles nu krav til vinduers samlede energibalance, så der i større grad tages højde for den energi, der kommer ind ad vinduet og bidrager til rumopvarmning. Det nye vindue må således ikke have en energibalance, der er mindre end minus 33 kWh/m2 pr. år i opvarmningssæsonen.

Energistyrelsen og VinduesIndustrien har indført en ny energimærkningsordning for vinduer, som den vi kender fra hvidevarer Energimærkerne viser på en skala fra A til F, hvor energirigtigt vinduet er. Her vil energimærke C svare til mindstekravet i bygningsreglementet, det vil sige minus 33 kWh/m2 pr. år. Energimærke B svarer til minus 17 kWh/m2 pr. år, og energimærke A svarer til 0 kWh/m2 pr. år. Vinduer med energimærke A er typisk de vinduer, som bliver anvendt i lavenergibygninger. Læs mere her.

Har man svært med at gennemskue de nye krav til vinduer, kan man spørge fabrikanten til råds, så man er sikker på, at vinduet man køber er lovligt.

Nyt fyringsanlæg

For udskiftning af kedler gælder det, at den nye kedel skal opfylde et bestemt minimumskrav til effektivitet. Det betyder, at det sjældent er lovligt at installere en ny ”brugt” kedel, medmindre den ikke er ret gammel og kan opfylde kravene i bygningsreglementet.

Er det på tide at skrotte det gamle oliefyr og erstatte det med et mere miljøvenligt og effektivt anlæg, er der muligt frem til den 30. juni 2011 at søge Energistyrelsen om tilskud. Hvis man for eksempel skifter fra oliefyr til jordvarmeanlæg, ydes der tilskud på 20.000 kr. Man kan også skifte til en luft-vand varmepumpe eller fjernvarme eller for eksempel vælge et nyt oliefyr kombineret med solvarmeanlæg. Her er det dog kun solvarmeanlægget, der gives tilskud til. Læs mere om skrotningsordningen for oliefyr på www.skrotditoliefyr.dk

Ejerens ansvar at loven overholdes

Det er altid ejeren af huset, der er ansvarlig for, at al arbejde på huset udføres som loven kræver det.

Af energimærkningen vil det fremgå om ombygninger, udskiftning af tag m.v. er foretaget, og om gældende lovkrav er overholdt. Selvom der ikke vil blive tale om alvorlige sanktioner, så kan man sagtens forestille sig, at en potentiel køber, når han ser energimærkningen af huset, vil have reduktion i prisen som kompensation for, at ombygning eller udskiftning er foretaget ulovligt. Reduktionen i prisen vil formentlig svare til den udgift, der vil være ved at få husets ombygning lovliggjort.

Få mere at vide

Hvis du vil vide mere, har Videncenter for energibesparelser i bygninger udviklet et værktøj, som forklarer grundigt om energireglerne og giver løsningsforslag til blandt andet efterisolering af loft eller udskiftning af installationer. Værktøjet kan findes på denne side: www.byggeriogenergi.dk/29703

Du kan finde Bygningsreglementet BR10 på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside, http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk. Reglerne om energiforbrug står i kapitel 7, og reglerne om kedler og andre tekniske anlæg findes i kapitel 8 i reglementet.

Hvis du er i tvivl om reglerne, eller du gerne vil have et godt råd om, hvordan du får dit hus så varmt og energieffektivt som muligt, er du altid velkommen til at kontakte Energitjenesten på tlf. 70 333 777 eller via www.energitjenesten.dk. Vi giver gratis, uvildig og individuel vejledning over både mail og telefon.

Nyhed: Nye bygningskrav på vej

26-01-2010: Nyt tag, isolering, køkken eller vinduer? Der er nye krav på vej til husejerne i 2010. Læs artikel

Guide: Vælg materialer med omhu og spar kræfterne

23-04-2016: Når man bygger nyt hus eller renoverer det gamle, bør den fremtidige vedligeholdelse også indgå i overvejelserne, når man vælger materialer. For fakta er, at vinduesrammer af træ skal males, en lys pudset husfacade skal vaskes, massive naturtræsgulve slibes og kalk holdes nede på badeværelset. Læs artikel

Guide: Test: Så meget betyder udluftning for dit indeklima

16-06-2016: Hvad sker der med dit indeklima, når du laver mad, tørrer tøj, tænder stearinlys og sover, og hvor meget betyder det, at du lufter ud? Det har Bolius’ fagekspert Rados Nenadovic testet. Se de vilde resultater. Læs artikel

Guide: Efterisolering er en opgave, man tager oppefra og ned

08-02-2016: Når du vil efterisolere dit hus, så start med at tjekke loftet, og fortsæt så nedefter. Samtidig er det vigtigt at huske, at ikke al isolering kan gøres op i tilbagebetalingstider, men simpelthen handler om bedre komfort i hverdagen. Det forklarer to eksperter på området. Læs artikel

Guide: Sådan efterisolerer du dit hus uden at betale en formue

16-08-2013: Det er blevet mere populært at efterisolere danske huse. Her kan du læse, hvordan du kan efterisolere dit hus, så din elregning bliver mindre. Og så endda uden det nødvendigvis bliver uoverskueligt dyrt. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...